30.08.2012 г.

Речник на ключовите думи при ездата и конете


• галоп –комбинация от ходом и тръст на коня
• гамаши – приспособление за защита на краката
• инбрийдинг – близко родствено кръстосване
• корда – въже
• корекция – наказание
• културни породи – породи коне, усъвършенствани под влияние на човешкия труд
• латерално – странично
• нисходящи преходи – преходи от ходом към спиране, от тръст към ходене,
от тръст към спиране
• одомошеване – отглеждане от човека полукръвни породи (кръстоска между
примитивни и някои от чистокръвните породи коне)
• помощи – средства, които ездачът използва при обяздването на коня
• порода – сложна група от животни с единство в произхода, с близки
генетични и продуктови качества, които могат да се размножават вътрешно.
• преходни породи – породи, средно положени между примитивни и културни
породи коне
• примитивни породи – породи, създадени под влияние на природните
условия
• рисисти породи – породи, строго селекционирани по отношение на
движението на коня в тръст
• синхронизиране – хармонично съчетаване
• транзола – повод на коня
• трансформация – превръщане
• тръст – вид двутактов алюр, при който конят прави две последователни
спъвания, придвижвайки едновременно по два диагонални крака
• хиподрум – места, където се провеждат изпитания, състезания за конете
• чистокръвни породи – коне, родени от разплодни животни, принадлежащи
към стара, развъждана вътрешно порода, без да са кръстосвани с други
породи
• шенкели – крака

Виж още