20.07.2012 г.

Дечицата яздещи в конната базаКолко ли деца биха се запалили по ездата, като нашите „герои“, но нямат възможност да си позволят уроците. Децата в тази конна база обаче имат късмета да попаднат на място, където правилната формула е открита – могат да яздят абсолютно безплатно колкото често искат, с абсолютно неангажиращо условие и абсолютно доброволно да помагат в грижите по конете в конната база.
А те, по всичко личи, го правят с удоволствие, защото сами разбират, че ездата започва от земята, а не от гърба на коня. И най-важното – така у децата се възпитава правилно отношение към конете.

13-годишната Фран-
ческа Милчева вече
мисли да прави спортна кариера.
„Започнах да яздя преди
година в тази прекрасна конна база.

Излишно е да казвам,
че обичам конете. Едва ли има
някой от нас да не ги обича.
Иначе няма да е с нас. Отдавна
зная, че за да ме обича конят,
трябва аз да го почистя, аз лич-
но да се грижа за него. Иначе
как ще му спечеля доверието.
А взаимното ни разбиране е от
особено значение при ездата.
Не съм тук само защото мога
да яздя без пари. Да, това е от
особено значение, защото ня-
мам възможност. Още повече
аз имам амбицията да правя
кариера, свързана с конете!
Започнах да се уча директно
с голям кон, а не пони. Беше
голяма тръпка. Надявам се да
продължавам напред, искам да
се науча да скачам с кон.“
Ива е на 10 години и от-
скоро е в „отбора“ към конна база.
„Преди 3–4 седмици дойдох тук
по собствено желание. След първи-
те уроци смятам да продължа. Не ме
плаши трудът около грижите за коне-
те. Не ми миришат. Тъкмо обратното
– интересно ми е. Много ми харесва.
Засега смятам да продължа уроците
си, а също така и да помагам на базата
и да се уча да се грижа за конете.“
http://horses-bg.net/konni-bazi/konna-baza