18.01.2012 г.

Обръщение от Прзидента на ESDC до инструкторите по танци

Европейският Съвет по Социални Танци е основан през 2008 г. и оттогава развива активно своята дейност като част от международната танцова общност.

В съвременните условия на глобализация и висока конкурентност на пазара на услугите е задължително танцовите училища в Европа, които са родоначалници и основни центрове на богатия и разноообразен социален и състезателен живот по танци на стария континент да работят колкото се може повече заедно в едно общо танцово семейство.

За последното десетилетие съставът на занимаващите се активно със социално танцуване в училищата по танци на Европа се промени драстично. Докато през 20-ти век в повечето от Европейските страни младите хора активно се включваха в занимания с танци не само със състезателна цел, но така също и за обогатяване на своята двигателна култура, забавление и повишаване на възможностите си за успех в своите социални кръгове, то днес ситуацията е коренно различна. Не само, че младите хора имат други интереси и много повече възможности за приятно прекарване на свободното си време, но и в повечето Европейски страни тяхното процентно отношение спрямо общия състав на населението драматично се понижи. Европа се разшири и отвори границите си за хората не само от Източна Европа, но така също и от държавите от Юга, изповядващи различна религия. Тези хора, с различни от „Запада” социални традиции и норми на поведение, в това число и младите хора идващи от там не са запознати с културата на социалното танцуване на стара Европа, а за някои тя е в пълно противоречие с религиозните им вярвания. Всичко това поставя танцовите училища в съвършенно нови условия и придава нов смисъл и съдържание на идеята за правене на „танцов бизнес” в Европа. Следователно е крайно необходимо школите по танци и техните собственици да потърсят и намерят адекватната промяна на организация и развитие на своя бизнес чрез обединяване на усилията си за по-задълбочено изследване на неговата проблематика, провеждане на социални проучвания с оглед по-точно определяне на целевите групи, както и най-вече за дългосрочното му позициониране като важна и интегрална част от Европейската култура.

Това са и едни от причините за основаването на ESDC през 2008 г. Разбира се ние отчитаме и факта, че Световният Съвет по Социални Танци към WDC също работи в това направление, чрез реализирането на различни свои инициативи и проекти, но считаме, че поради споменатата по-горе специфика на пазара на танцовите услуги в съвременните условия Европа се нуждае от нас и нашите обединени усилия за по-ефективно и успешно развитие на нашия танцов бизнес.

Разрешете да пожелая на Вас и вашите семейства добро здраве и много успехи през Новата 2011 г.!”

Искрено Ваш,

Карл Брюер, Президент на ESDC

Уважаеми читатели по-долу предлагаме на Вашето внимание съдържанието на последния Бюлетин с Новини от EDSC (като прикачен файл на английски). Надяваме се, че тази информация ще предизвика у вас достатъчен интерес и ще ви помогне да погледнете и в нова светлина на вашите танцови занимания или танцов бизнес, разкривайки нови хоризонти и възможности за вашето любителско или професионално развитие.